Församlingen
Trosundervisning
 


Aktuellt

linje

Veclans kungörelser
Föräldramöte med kateketerna och kyrkoherden

Söndag 7 september
i församlingssalen efter högmässan

Föräldrar är då välkomna att ställa frågor
och komma med förslag och önskemålVisste Du att vi har ett bibliotek i församlingshuset?

Den övervägande delen av litteraturen är religiös. Bland de nyare böckerna finns bland annat Benedikt XVI:s böcker om Jesus från Nasaret samt intressanta böcker om katolska levnadsöden, till exempel Lars Hallbergs ”Främlingar i förskingringen” och Anna Dunérs ”Tänk kära föräldrar”. Det finns även en hel del profan litteratur, poesi samt böcker på engelska, tyska, franska och polska.

Låna gärna en bok!
 

Vårt församlingsblad

Hämta det senaste församlingsbladet
i PDF-format:

Sommar 2014Reträtter på Birgittagården och Berget