Församlingen
Trosundervisning
 


Aktuellt

linje

Veclans kungörelser


Reträttföredrag under fastan

OBS!
Onsdag 25/3 inställt
pga sjukdom


Onsdagar 4/3, 18/3 och 25/3 efter mässan kl 18.00

Ämne: ”Att följa Jesus till Jerusalem”

Ledare: Sr Veronica OP

Övre församlingssalen, Daljunkaregatan 15

Stiftets fasteinsamling 2015

går till flyktingar i Mellanöstern och Afrika

Konflikterna som driver människor på flykt pågår på många ställen i världen. Men två av de svåraste är de fortsätter i Mellanöstern och centrala Afrika. Därför går årets fasteinsamling till:

• syriska och irakiska flyktingar i Syrien, Irak, Libanon och Jordanien
• internflyktingar i Sydsudan och Centralafrikanska republiken

Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810 – 1312

Ta med era fastebössor till Palmsöndagens mässa!

Läs mer på
Caritas Sveriges hemsida


MÖJLIGHET TILL BIKT

under fastetiden

före och efter mässan varje onsdag kl 18

Söndagen den 29 mars 10.30-13.00
på polska, engelska och svenska

I samband med mässan i Stilla Veckan måndag & onsdag
från kl. 17.00 och efter mässan kl. 18.00

Långfredag efter korsliturgin kl. 17.00-18.00

Påskafton kl. 17.00-18.00Konfirmandläger 10-12 april

MJUK (Mellansveriges Juvenaliska Unga Katolker) anordnar ett konfirmandläger på Hjälmargården i Vingåker.

Vi ser gärna att våra konfirmander är med på läger. Församlingen betalar!

Följande iunformation är hämtad från MJUK:s hemsida:

Välkommen på konfirmandläger!

Den 10-12 april kommer vi åka till Hjälmargården. Där får ni konfirmander ha en underbar helg och samtidigt lära er spännande saker om kyrkan. Ni kommer att få träffa en massa katolska ungdomar som ni kommer att få göra många aktiviteter tillsammans med.
Hela resan (transport, boende, mat och en massa aktiviteter) kommer att endast kosta 300 kr/person. Anmälan gör ni senast den 1 april.
Anmälan skickas till:
Van Farid på Nyforsgatan 46 63225 Eskilstuna eller via mail: vanfarid@suk.se.
Betalning gör ni till:
Personkonto: 9310059192 Nordea. Markera betalningen med MJUK + Personnummer.

Bussar åker från Västerås: Lidmansvägen 8. 724 61. Fre 10 april kl 17:00
Bussar åker från Eskilstuna: Djurgårdsvägen 32, 633 50 Fre 10 april ca kl 17:40

Klicka här för anmälningsblankett.KALLELSE till FÖRSAMLINGSMÖTE

i församlingssalen
söndagen den 26 april efter mässan

Den församlingsmedlem som önskar lämna en motion till stämman
ska göra det skriftligen till pastorsexpeditionen
senast den 19 april
NORDISK KATOLSK FAMILJEKONFERENS
Köpenhamn 1-3 maj 2015

TEMA: DEN KATOLSKA FAMILJENS STYRKA
Samtalsgrupper • mässa • fest • underhållning
Program för barn och unga
Konferensens mål är att styrkan familjernas sammanhållning
och låta äktenskapets sakrament bli
en ny evangeliserande kraft i vår tid

Läs mer om program, priser, innehåll mm på familiekonference.katolsk.dk


KONFIRMATION

Söndag den 10 maj i högmässan kl 10
(OBS! kl 10)

Den Gode Herdens kyrka, Falun

Mässan celebreras av generalvikarie Pascal René Lung OPKristi Himmelsfärdsdag
Torsdag 14 maj


firar vi högmässan i
Gudsberga klosterruin

 Tag gärna med en lunchkorg
så kan vi ha picknick
i gröngräset efter mässan

Fader Raphael Kurian

Vår tidigare kyrkoherde fader Raphael

har efter tio år slutat sin tjänst som
kyrkoherde i vår församling.

Tack för allt, fader Raphael!


Lyssna på fader Raphael i Radio Dalarna
torsdag 27/11 från kl 12.00
>>>

Läs intervju med fader Raphael i Dalarnas Tidningar
>>>


Bilda Aktuellt från Katolsk bildning och kultur

Bokcirkel

Fader Damian Eze, kyrkoherde i Sankt Pauli församling, har gett ut en bok som heter ”Inbjudna av kärleken”.

Bilda har köpt in 20 exemplar av boken, som kan lånas av bokcirklar som söker bra katolskt material, och håller även på att ta fram studiefrågor. Boken finns sedan tidigare även på engelska.

I Sankt Pauli församling har en cirkel kring boken startat hittills. Om detta är av intressen för någon i Sankta Katarina så hör gärna av er till henrik.engholm@bilda.nu

Ikonmålningskurs i Egypten

Michael Agaiby planerar en ikonmålningskurs
i Bildas regi
i Sharm-el-Sheikh i Egypten.

Preliminära datum är 13-23/7 2015,
men resan kan bli framflyttad.

Resan är tänkt att erbjuda möjlighet att besöka Sankta Katarina kloster på Sinaihalvön, som har en av världens största samlingar av antika ikoner och är den plats som traditionellt högtidlighåller Bibelns berättelser om den brinnande busken och laggivningen på Sinai berg.

Även Kairo är ett planerat resmål där audiens hos koptiske påven, kyrkor, museum och pyramiderna vid Giza är tänkbara resmål. Ledare på kursen blir en koptisk kyrko- och ikonmålare.

Om någon vill ha information om kostnader och löpande uppdaterad information om detta, kontakta michael.agaiby@bilda.nu


Smågrupper i
kyrkans liv

Vi samlas onsdagar
efter mässan kl 18

Temat för hösten är
"Att utstråla Kristus"

Ledare: Per Kollander


Församlingens 50-årsjubileum

Vi kommer att fira vår församlings 50-årsjubileum i år. Kyrkorådet har utnämnt tre personer från rådet: Tadeusz Szreder, Barbara Henriksson och Bo Hellman. Vi tänker ha en 10 personers kommitté för planering. Anmäl er till någon av dem för att vara med i planeringskommittén. 

Vårt församlingsblad

Hämta det senaste församlingsbladet
i PDF-format:

Fastan/påsken 2015Reträtter på Birgittagården och Berget