Församlingen
Trosundervisning
 


Aktuellt

linje

Veclans kungörelser


Smågrupper i
kyrkans liv

Vi börjar igen onsdag
den 1 oktober
efter mässan kl 18

Temat för hösten är
"Att utstråla Kristus"

Ledare: Per Kollander


Helgonförklaring

Den 23 november kommer påve Franciskus att helgonförklara Kuriakose Elias Chavara, grundaren av orden Carmelites of Mary Immaculate, CMI. Det är den orden som vår kyrkoherde fader Raphael tillhör.

Läs mer och titta på YouTube:

Kuriakose Elias Chavara

Carmelites of Mary Immaculate

St Chavara (YouTube)

chavara

Biskop Anders inbjuder oss till

Tacksägelsemässa

med anledningen av helgonförklaringen

Tisdagen den 25 november
i Domkyrkan i Stockholm kl. 18.30


Församlingens 50-årsjubileum

Vi kommer att fira vår församlings 50-årsjubileum nästa år 2015. Kyrkorådet har utnämnt tre personer från rådet: Tadeusz Szreder, Barbara Henriksson och Bo Hellman. Vi tänker ha en 10 personers kommitté för planering. Anmäl er till någon av dem för att vara med i planeringskommittén.


Visste Du att vi har ett bibliotek i församlingshuset?

Den övervägande delen av litteraturen är religiös. Bland de nyare böckerna finns bland annat Benedikt XVI:s böcker om Jesus från Nasaret samt intressanta böcker om katolska levnadsöden, till exempel Lars Hallbergs ”Främlingar i förskingringen” och Anna Dunérs ”Tänk kära föräldrar”. Det finns även en hel del profan litteratur, poesi samt böcker på engelska, tyska, franska och polska.

Låna gärna en bok!
 

Vårt församlingsblad

Hämta det senaste församlingsbladet
i PDF-format:

Hösten 2014Reträtter på Birgittagården och Berget