Församlingen
Trosundervisning
 

Församlingen

 

Historia

S:ta Katarina katolska församling omfattar hela Dalarna. Det betyder att vi inom församlingens område har mycket som minner om den tid då hela Sverige var katolskt. Många av landskapets kyrkor byggdes under medeltiden och bevarar än idag katolska kultföremål i form av målningar, statyer, bilder och liturgiska kärl. Husby kyrka hör till en av de äldsta och inom dess församlingsgränser finns lämningarna av Gudsberga kloster, Sveriges nordligaste. Det var ett manligt kloster och tillhörde cistercienserorden.

I modern tid började katolsk mässa att firas regelbundet från 1940 i Ludvika, som då tillhörde katolska församlingen i Gävle. Mässornas antal utökades väsentligt efter krigsslutet när ett stort antal polska och italienska arbetare började på ASEA. 1950 blev den katolska församlingen i Dalarna en egen församling: S:ta Katarina av Vadstena församling. 1952 invigdes ett permanent kapell med prästbostad i en villa på Åkergatan 6. Dittills hade mässorna firats i hemmen eller i förhyrda lokaler.

Efterhand ökade antalet katoliker i Falun/Borlängeområdet och mässor började också firas där. Så småningom fanns betydligt fler katoliker i detta område, och när Kazimir Vilnis (1907-1988) blev kyrkoherde 1964 flyttades församlingens centrum året efter till Falun.

Vilnis var en utomordentligt driftig person och en centralgestalt bland exil-letter i hela världen. På egen hand samlade han pengar och köpte fastigheten på Daljunkaregatan 15, där församlingscentret ligger idag. Han lät med egna medel bygga Den Gode Herdens katolska kyrka, som han under byggprocessen överlämnade till församlingen. Kyrkan invigdes 1973.

Fader Vilnis tog också initiativet till att Birgittasystrarna köpte ett hus i Hosjö och där grundade sitt kloster 1968. Ett viktigt skäl till att detta kom till stånd var att Elisabeth Hesselblad, som förnyade Birgittinorden på 1920-talet, som ung bodde i Falun.

Inför sin pensionering 1978 köpte Vilnis den gamla järnvägsstationen i Sågmyra, där han byggde en ungdomsgård som han efter sin död 10 år senare donerade till S:ta Eugenia församling i Stockholm.

I dag

S:ta Katarina församling har under senare år vuxit kraftigt. Församlingen ger, som alla katolska församlingar i Sverige, en återspegling av världshändelserna. Flyktingströmmar från det forna Öst- och Centraleuropa, från Latinamerika och nu senast från Mellanöstern ger oss en ständig påminnelse om den lidande kyrkan, men också om kyrkans katolicitet, där olika kulturer och traditioner kan samsas i en djup gemenskap och enhet inför världens Herre.

De senaste årens invandring har gett oss en ny rikedom i form av andra kyrkor i den katolska gemenskapen. Dessa kyrkor har egen liturgi och kyrkorätt med andra regler och traditioner än den romersk-katolska. Men alla är vi förenade under Petri efterträdare i Rom.

Idag finna över 700 medlemmar från ett 40-tal länder och fyra/fem olika katolska kyrkor i församlingens register. Antalet katoliker i Dalarna är troligen det dubbla. Mässor firas idag regelbundet i Falun, Hosjö (dagliga mässor på Birgittagården), Borlänge, Ludvika, Hedemora, Rättvik, Mora och Malung.

Författare: Kjell Sundberg

 

Läs mer om vår församling i Katolskt Magasin nr 3-2008.