Församlingen
Trosundervisning
 
Grupper i trosundervisningen för barn och ungdom

Grupp Ålder Kateketer Lokal
Småbarnsgruppen ca 6-7 år Regita Hedman

Övre församlingsalen

Kommunionsgruppen Barn som ska gå till första kommunion våren 2014
ca 8-9 år

Sara Harfouche
Stivan Sadeq

Biblioteket
Mellangruppen Barn som gick till första kommunion 2012
ca 10-11 år

Susan Sadeq
Marlin Sadeq

Högst upp i församlingshuset,
stora rummet

Konfirmandgruppen Ungdomar som ska konfirmeras 2015
ca 13-14 år

Elisabeth Cederbjörk

Högst upp i församlingshuset,
lilla rummet

*** Ändringar för konfirmandgruppen, januari 2014:
Elisabeth Cederbjörk kommer att ta hand om gruppen tills vidare.

Föräldrar och ungdomar:
Eftersom gruppen är så liten (för närvarande tre ungdomar) är det mycket viktigt att man kommer till undervisningen om man inte har viktiga förhinder. Om bara en elev kommer, så måste undervisningen ställas in, enligt kyrkans regler.


Föräldrar!

Barnen måste delta regelbundet i undervisningen.

Ifall ett barn missar ett undervisningstillfälle måste föräldrarna ta på sig ansvaret
att ta reda på vilket kapitel som barnet missat (genom att t ex ringa kateketen
och läsa igenom kapitlet hemma).

Efter varje undervisningstillfälle är det viktigt att föräldrarna pratar med sina barn
om vad de lärt sig och gjort på lektionen.