Församlingen
Trosundervisning
 
Grupper i trosundervisningen för barn och ungdom

Grupp Ålder Kateketer Lokal
Småbarnsgruppen ca 6-8 år Marlin & Stivan Sadeq

Övre
församlingsalen

Yngre mellangruppen Barn som gick till första kommunion våren 2014
ca 9-11 år

Susan Sadeq

Övre
församlingsalen
Äldre mellangruppen Ålder ca 11-13 år

Sara Harfouche

Biblioteket

Konfirmandgruppen Ungdomar som ska konfirmeras 2015
ca 14-15 år

Elisabeth Cederbjörk

Högst upp i församlingshuset,
lilla rummet


Föräldrar!

Barnen måste delta regelbundet i undervisningen.

Ifall ett barn missar ett undervisningstillfälle måste föräldrarna ta på sig ansvaret
att ta reda på vilket kapitel som barnet missat (genom att t ex ringa kateketen
och läsa igenom kapitlet hemma).

Efter varje undervisningstillfälle är det viktigt att föräldrarna pratar med sina barn
om vad de lärt sig och gjort på lektionen.