Församlingen
Trosundervisning
 

Ungdomsföreningen

Sankta Katarina församling har en aktiv ungdomsförening som startades år 2005. Lokalföreningen har namnet "Jesus min lycka", och den är medlem i riksförbundet Sveriges unga katoliker (SUK). Föreningen har till uppgift att samla katolsk ungdom, för att gemensamt förverkliga de syften och målsättningar som katolska kyrkan och SUK har uppställt.

Medlemskap kan vinnas av varje person i åldern 14-30 år. Extra ordinarie medlem är personer under 14 och över 30 år. Föreningen tar ingen medlemsavgift.

Den som önskar att bli medlem kan gå in på SUKs hemsida: www.suk.se och under rubriken "Medlemskap" klicka på "Bli medlem". Välj "MJUK - Mellansveriges Jovialiska Unga Katoliker" och sedan "Jesus min lycka".

Aktiviter som annordnas kan vara t ex att grilla, åka på läger, bowla, bada, förbereda kyrkkaffet... (styrelsen är öppen för förslag av medlemmar).

Se bildspel från ungdomsträff juli 2010