KUNGÖRELSER - 13 januari 2019, Herrens Dop, fest

  1. Onsdag den 16 januari firar vi Mässa kl. 18.00 i Falun. 

  2. Lördag den 19 januari firar vi Mässa kl. 17.00 på Birgittagården. Ingen Mässa i Borlänge den 19/1!  

  3. Söndag den 20 januari firar vi andra söndagen under året med Högmässa kl. 11.00 i Falun och i Mora kl. 15.00. 

  4. Böneveckan för kristen Enhet. Bland annat händer följande: Ekumenisk gudstjänst i Ludvika 20/1 kl. 18.00 i Lillkyrkan. Ekumenisk gudstjänst i Rättvik den 20/1 kl. 11.00, Sr Veronica OP predikar. Bysantinsk vesper kl. 17.30 på Berget.

  5. Församlingen har en studiedag eller en inspirationsdag på den 19 januari lördag kl. 9.00, avslutas med Mässa kl. 17.00 på Birgittagården. Det kommer att handla om hjälpande aktiviteter i vår församling, det karitativa arbetets betydelse! Dagen leds av Pieter Van Gylswyk, Caritas och Sr Christina Henning SND. Agendan finns på anslagstavlan. Ni är alla hjärtligt välkomna. De som är intresserade snälla skriv era namn på den listan som står på anslagstavlan. 

  6. Vi firar idag högmässa i Ludvika kl. 16.00. 

  7. Vi planerar att åter bygga upp vår ungdomsgrupp. Ungdomar som vill vara med i gruppen kan kontakta Peter Harfoche eller kyrkoherden.

  8. Alla är hjärtligt välkomna på kyrkkaffet efter Mässan.