KUNGÖRELSER - 7 april 2019, Femte söndagen i Fastan

 1. Tisdag den 9 april har vi vår ekonomi och pastoral råds möte kl. 18.00.

 2. Onsdag den 10 april firar vi den heliga mässan kl. 18.00 i Falun.

 3. Fredag den 12 april har vi korsvägsandakt och helig mässa kl. 18.00. 

 4. Lördag den 13 april firar vi högmässa i Hedemora kl. 15.00.    

 5. Söndag den 14 april firar vi Palmsöndagen med procession och högmässa i Falun kl. 11.00 och i Ludvika kl.16.00. Prästen från Västerås kommer att hjälpa oss biktens sakrament kl. 10.00. 

 6. Vi har trosundervisning för barn och konfirmander efter mässan idag.  

 7. Vi vill ha fler som kan att hjälpa till som sakristaner. 

 8. Vi behöver 12 personer för fottvagningen på skärtorsdagens kväll. Var snälla skriv upp er på listan som sitter på anslagstavlan i vapenhuset. Jag ber er alla som ska medverka i stilla veckans gudstjänster att skriva era namn på listan som sitter på anslagstavlan i vapenhuset. 

 9. Det finns möjlighet till bikt varje onsdag före och efter mässan.

 10. Vi har korsvägsandakt i fastan varje fredag kl. 18.00 och varje söndag kl .10.30.

 11. Årets fasteinsamling den 14 april, palmsöndagen, går till Caritas Sverige för hjälp till Sydsudan som har drabbats mycket av krig och svält.   

 12. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet.