KUNGÖRELSER - 14 april 2019, Palmsöndagen 2019

 1. Vi firar stilla veckan med den heliga mässan den 15 april måndag kl.18.00 och på den 17 april onsdag kl. 18.00. Inga mässa på tisdag, därför att kyrkoherden åker till Domkyrkan i Stockholm för att delta oljevigningsmässan.  

  Skärtorsdagen den 18 april firar vi högmässan till åminnelse av Herrens nattvard och apostlarnas fottvagning kl. 19.00. Sedan har vi agapemåltid och vaka. Jag ber er som har valt att vara årets apostlar för fottvagningen att komma lite tidigare till mässan. 

 2. På långfredagen den 19 april firar vi Herrens lidande med korsliturgi  kl. 15.00. Det är för oss alla en faste och abstinensdag.  

 3. På lördag den 20 april påskafton börjar vi påsknattens liturgi kl. 22.00. Välsignelsen av påskmatten blir vid slutet av högmässan både påsknatten och påskdagen.   

 4. Söndag den 21 april firar vi påskdagen - Kristi uppståndelsens högtid med högmässa i Falun kl. 11.00 och i Ludvika kl. 16.00 och i Mora kl. 15.00.    

 5. Måndag den 22 april firar vi annandag påsk med högmässa i Falun kl. 11.00 och i Hedemora kl. 15.00.   

 6. Årets fasteinsamling den 14 april, palmsöndagen, går till Caritas Sverige för hjälp till Sydsudan som har drabbats mycket av krig och svält.

 7. Jag ber er alla som ska medverka i stilla veckans gudstjänster i kyrkan att skriva era namn på listan som sitter på anslagstavlan i vapenhuset. 

 8. Det finns möjlighet till bikt före och efter mässan nu i stilla veckan.

 9. Vår församlings årsmöte är den 28 april söndag efter högmässan kl. 11.00. Den församlingsmedlem som önskar lämna en motion till stämman skall göra det skriftligen till pastorsexpedition senast den 20 april.  

 10. MJUKs regionsdag är på den 11 maj på St.Pauli Katolska församlings kyrka i Gävle. Alla ungdomar är hjärtligt välkomna. Mer informationen där på anslagstavlan. Församlingen kan stå för kostnader. 

 11. Idag firar vi högmässa i Ludvika kl. 16.00.

 12. Vi tackar br. Bononiusz Glodowski som hjälpte oss idag med biktens sakrament.  

 13. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet.