KUNGÖRELSER 9 juni 2019, Pingstdagen

  1. Måndag den 10 juni firar vi den saliga jungfrun Maria, kyrkans moder, med helig mässa på Birgittagården kl. 7.30.  

  2. Torsdag den 13 juni firar vi vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen, fest med högmässa på Birgittagården kl. 7.30.

  3. Söndag den 16 juni firar vi heliga Trefaldighets dag med högmässa i Falun kl. 11.00 och i Mora kl. 15.00.   

  4. Idag firar vi högmässa i Ludvika kl. 16.00.

  5. Vi har inga mässor på onsdagar här i kyrkan, Falun, under juni, juli och augusti, men vi firar varje dag mässa på Birgittagården. 

  6. Inga mässor i Borlänge juni och juli. Börjar igen 3 augusti lördag. 

  7. Söndag den 23 juni firar vi Kristi Kropps och Blods högtid med högmässa och procession med allra heligaste sakrament på Birgittagården kl. 16.30. Ingen mässa här i kyrkan kl. 11.00 inte heller i Ludvika kl. 16.00.

  8. Vi ber Jesu Hjärtas Rosenkrans den 16 juni och 30 juni i Falun kl. 10.30. 

  9. Stiftsungdomsdagarna är 30/08 - 01/09 i Vadstena. Ungdomar mellan 15-28 är hjärtligt välkomna. Mer uppgifter finns på anslagstavlan. Församlingen kan hjälpa till med kostnader. De som är intresserade kontakta kyrkoherden.

  10. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet.