KUNGÖRELSER 8 september 2019, 23:e söndagen under året   

  1. Onsdag den 11 september firar vi den heliga mässan kl. 18.00 i Falun.

  2. Lördag den 14 september firar vi det heliga Korsets upphöjelse, fest med högmässa på Birgittagården kl. 8.00.

  3. Lördag den 14 september firar vi högmässa i Hedemora kl. 15.00.

  4. Söndag den 15 september firar vi 24:e söndagen under året med högmässa i Falun kl. 11.00 och i Mora kl. 15.00 och kollekt för det heliga landet. Efter högmässan har vi trosundervisning för barn och konfirmander.

  5. De som planerar ta emot konfirmationen och första heliga kommunionen måste vara med i trosundervisningen i vår församling.

  6. Vi firar högmässa idag i Ludvika kl. 16.00.

  7. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet.