KUNGÖRELSER 13 oktober 2019, 28:e söndagen under året 

  1. Tisdag den 15 oktober firar vi den heliga Teresa av Avila, jungfru och kyrkolärare, minnesdag med den heliga Mässan på Birgittagården kl. 16.30.

  2. Onsdag den 16 oktober firar vi den heliga Margarita Maria Alacoque, jungfru, med Rosenkransbön och helig mässa kl.18.00. Efter mässan har vi pastoral- och ekonomirådsmöte.

  3. Fredag den 18 oktober firar vi den helige Evangelisten Lukas, fest med helig mässa på Birgittagården kl. 7.30.

  4. Lördag den 19 oktober firar vi högmässa i Borlänge kl. 12.00.

  5. Söndag den 20 oktober firar vi missionssöndagen med Rosenkransbön kl.10.30 och högmässa i Falun kl. 11.00 och i Mora kl. 15.00. Efter högmässan har vi trosundervisning för barn och konfirmander. Missionssöndagens kollekt går till missionsländerna.

  6. Vår Samaritgrupp anordnar en SENIORTRÄFF torsdagen den 31 oktober på Birgittagården. Träffen börjar kl. 14.00 med visning av Birgittagården, kl. 15 samlas vi till en trivsam kaffestund och kl. 16.30 avslutar vi med Mässa i kapellet. Personlig inbjudan har skickats till alla våra äldre som fyllt 80 år.

  7. Alla som planerar att ta emot konfirmationens sakrament och första heliga kommunionen uppmanas att komma på trosundervisning regelbundet.

  8. Lördag den 2 november ber vi Rosenkransen hemma hos Sölve och Anneli Ståhl kl. 18.00. Alla är hjärtligt välkomna.

  9. Efter mässan idag har vi föräldramöte för de familjer där barn och konfirmander går i trosundervisning.

  10. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet.