Vi börjar trosundervisningen igen för barn och konfirmander den 2 september, och sedan 16/9, 7/10, 21/10, 4/11,18/11, 9/12, 23/12 i Falun. Vi har tre grupper. Barn som är 7-9 år tillhör första heliga kommunionsgruppen. Barn som är 10-12 år tillhör mellangruppen och barn som är 13-15 år tillhör konfirmationsgruppen. Alla föräldrar bör regelbundet ta med barnen till kyrkan för söndagsmässa och trosundervisning. 

I Ludvika är undervisningsdagarna 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 11/11, 25/11, 9/12, 23/12. Undervisningen börjar efter mässan kl.16.00 och pågår en halvtimme.