Söndag den 1 september börjar vi trosundervisning för barn och konfirmander i Falun. Vi firar högmässa kl. 11.00 och fortsätter sedan med undervisningen och avslutar kl. 14.00. Vi har en smågrupp (för 5-6 åringar och ledare är Maria Person), första kommunionsgrupp (7-9 åringar och ledare är Sr. Elda), Mellangrupp (10-12 åringar och ledare är Sr. Vivian) och konfirmandgrupp (13-15 åringar och ledare är Sandra Harfors). Jag ber er alla föräldrar att regelbundet ta med era barn för mässan och undervisningen.

Den som önskar att bli katolik, att konvertera till Katolska kyrkan, ombedes att kontakta Kyrkoherde p. Raphael Kurian CMI:

073-396 84 82, raphaelkurian@live.se