Vi har trosundervisningen för barn och konfirmander i Falun. Vi har tre grupper. Barn som är 7-9 år tillhör första heliga kommunionsgruppen. Barn som är 10-12 år tillhör mellangruppen och barn som är 13-15 år tillhör konfirmationsgruppen. Alla föräldrar bör regelbundet ta med barnen till kyrkan för söndagsmässa och trosundervisning. 

I Ludvika är det undervisning efter mässan kl.16.00 och pågår en halvtimme.

I Mora är det undervisning inför första kommunion kl. 14.00, en timme innan Mässan.

Den som önskar att bli katolik, att konvertera till Katolska kyrkan, ombedes att kontakta Kyrkoherde p. Raphael Kurian CMI:

073-396 84 82, raphaelkurian@live.se