Undervisningen för barn och ungdomar börjar söndagen 2/9.