Relikmottagningen i Falun!

Lite bilder från denna stora händelse för Katolska kyrkan i Dalarna!

0Y4A0053.JPG

Br Emmanuel OCD

Föreläsning om S:ta Teresa av Jesusbarnet!

0Y4A0063.JPG

Den Heliga Mässan

Fem präster koncelebrerade; p. Raphael, p. Natan, p. Witold, p. Emmanuel och f. Peder.

0Y4A0062.JPG

Altaret

De heliga relikerna i altaret synliggjordes under relikmottagningen.

0Y4A0109.JPG

Barnen!

Flera av församlingens barn hjälpte till!

0Y4A0119.JPG

Bärarna

Relikerna efter S:ta Teresa av Jesusbarnet och hennes föräldrar förvaras i tunga kistor.

0Y4A0124.JPG

Äntligen

Så stod relikerna äntligen i Den Gode Herdens Kyrka i Falun!

0Y4A0149.JPG

Vörda

Viktigt att det finns tid för alla att visa relikerna vördnad.

Kungörelser 14 oktober 2018, S:ta Teresa av Jesu barnets och sin föräldrars relikmottagningsfest

  1. Måndagen den 15 oktober börjar vi dagen med Laudes och den heliga mässan på svenska kl. 8.00, fortsätter olika andakter och mässa på polska kl. 12.00. Föredrag om lilla Teresa av f. Björn Göransson kl. 17.00, sedan Högmässa på Arabiska kl. 18.00 och därefter nattandakter.

  2. Tisdagen den 16 oktober börjar heliga Mässan kl. 7. 30 och Avskedsandakt kl. 8.30 och kl. 9.00 bärs relikerna ut till bilarna.

  3. Onsdagen den 17 oktober firar vi den heliga Mässan kl. 18.00 i Falun.

  4. Torsdag den 18 oktober firar vi den helige evangelisten Lukas fest med Högmässa på Birgittagården kl. 16.30.    

  5. Lördagen den 20 oktober firar vi Högmässa i Borlänge kl. 12.00.  

  6. Söndagen den 21 oktober firar vi Missionssöndagen med Rosenkransbön kl. 10.40 och Högmässa kl. 11.00 i Falun, i Mora kl. 15.00, i Ludvika kl. 16.00. Efter Högmässan i Falun har vi trosundervisning för barn och konfirmander. 

  7. Missionssöndagens kollekt går till missionsländerna. 

  8. Kollekten i samband med heliga Teresa av Jesusbarnets relikmottagning går till renoveringen av Karmelitsystrarnas kloster i Glumslöv, Sverige. 

  9. Tack till alla som medverkat vid firandet av relikmottagningen. 

Påvens uppmaning under oktober månad!

Oktober – Rosenkransens månad 

Påven uppmanar de troende att under oktober månad be rosenkransen varje dag för att Gud skall skydda kyrkan mot alla Satans angrepp i denna turbulenta tid. Påven ber oss att efter rosenkransen tillägga följande två böner, en till Jungfru Maria, kyrkans moder, och en till ärkeängeln Mikael: 

”Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta”. 

Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, heliga Guds moder. 

Ringakta inte de böner som vi ber när vi är nödställda, 

utan befria oss alltid från alla faror, 

du ärorika och välsignade Jungfru. 

(Sub tuum praesidium Oremus 7:e upplagan 2014 sid 394-395 och Cecilia 4:e upplagan 2013 nr 100) 

“Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio; contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium. Imperet illi Deus, súpplices deprecámur, tuque, Prínceps milítiae caeléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”. 

Helige ärkeängel Mikael, 

försvara oss i striden, 

var oss ett värn mot Satans ondska och försåt. 

”Må Herren näpsa honom”, 

så ber vi ödmjukt. 

Och du, furste över de himmelska härskarorna, 

störta du med Guds kraft ner djävulen i helvetet 

med de övriga andar, 

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen. 

(Påven Leo XIII:s bön i översättning av f. Anders Piltz) 

Reliknovena September 2018

Reliknovena September 2018

Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) fredag kvдll den 28 september.

Inför denna nåd vill vi förbereda oss i hela Norden med en nio månaders novena.

Texten är förberedd av systrarna i Glumslöv. Varje månad kommer en ny text från helgonets självbiografi eller brev att presenteras som underlag för meditation den månaden.

STIFTSVALLFÄRD 25 AUGUSTI

Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan.

Ni som vill följa med på vallfärden kan skriva era namn på listan på anslagstavlan i vapenhuset och bekräfta er anmälan genom betalning av halva avgiften innan den 30 juni. 150 kr för plats i bussen, men för barn och ungdomar är det gratis.  

Vallfärdens tema är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30).

Temat är det andra i en serie av tre (2017-2019) där påven ber de unga att minnas det som varit, vara frimodiga i nuet, ha hopp och vara ett hopp inför framtiden. Dessa tre teman har en mariansk grundton och ger en bild av de ungas vandring inspirerad av de tre dygderna tro, hopp och kärlek.

RELIKER I FALUN 14-16 OKTOBER

Reliker av Heliga Thérèse av Jesusbarnet och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) söndagen den 30 september.

Relikerna kommer att vara i Falun 14 oktober 19.30 till 16 oktober

I Sverige är det endast Domkyrkan, Jönköping, Glumslöv, Göteborg, Vadstena, Falun, Umeå, Luleå och Lannavaara som kommer att besökas. Vi får känna oss särskilt utvalda!Särskilt program för dagarna planeras av kyrkorådet.

Novenabön till den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet

Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden.

Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det.

Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, och våra katolska stift här.

Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de alltmer liknar din familj.

Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet.

Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.

Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.

Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).

Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Facebookgrupp: Welome Saint Thérèse Novenan kan följas på Katolsk horisont (Gråbrödernas Youtubekanal)