KUNGÖRELSER - 12 augusti 2018, 19:e söndagen under året

  1. Onsdagen den 15 augusti firar vi Jungfru Marias upptagning till himlen, högtid med högmässa kl. 18.00 i Falun och på Birgittagården kl. 8.00. 
  2. Söndagen den 19 augusti firar vi 20:e söndagen under året med högmässa kl. 11.00 i Falun och i Mora kl. 15.00.
  3. Vi firar idag högmässa i Ludvika kl. 16.00. 
  4. Birgittagården firar sin 50 års jubileum den 28 augusti tisdag med tacksägelsemässa tillsammans med vår biskop och kardinal Anders Arborelius OCD kl. 16.30. Alla inbjudna för mässan och middag därefter. De som vill vara med på middagen anmäler sig till Birgittagården före den 14:e augusti.  
  5. Lördagen den 25 augusti är det stiftsvallfärd till Vadstena. De som har anmält för resan bekräfta era anmälan idag genom att betala 150 kr för plats i bussen, men för barn och ungdomar är gratis. 
  6. Vi börjar trosundervisningen igen för barn och konfirmander den 2 september, och sedan första söndagen varje månad. Vi har tre grupper. Barn som är 7-9 år tillhör första heliga kommunionsgruppen. Barn som är 10-12 år tillhör mellangruppen och barn som är 13-15 år tillhör konfirmationsgruppen. Jag ber alla föräldrar att regelbundet ta med er barnen till vår kyrka för söndagsmässan och trosundervisningen. 
  7. Daglig Mässa på Berget; för exakta tider se Bergets webbplats. 
  8. Vår hemsida www.sanktakatarina.se uppdaterar nu varje vecka. 
  9. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet.

STIFTSVALLFÄRD 25 AUGUSTI

Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan.

Ni som vill följa med på vallfärden kan skriva era namn på listan på anslagstavlan i vapenhuset och bekräfta er anmälan genom betalning av halva avgiften innan den 30 juni. 150 kr för plats i bussen, men för barn och ungdomar är det gratis.  

Vallfärdens tema är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30).

Temat är det andra i en serie av tre (2017-2019) där påven ber de unga att minnas det som varit, vara frimodiga i nuet, ha hopp och vara ett hopp inför framtiden. Dessa tre teman har en mariansk grundton och ger en bild av de ungas vandring inspirerad av de tre dygderna tro, hopp och kärlek.

RELIKER I FALUN 14-16 OKTOBER

Reliker av Heliga Thérèse av Jesusbarnet och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) söndagen den 30 september.

Relikerna kommer att vara i Falun 14 oktober 19.30 till 16 oktober

I Sverige är det endast Domkyrkan, Jönköping, Glumslöv, Göteborg, Vadstena, Falun, Umeå, Luleå och Lannavaara som kommer att besökas. Vi får känna oss särskilt utvalda!Särskilt program för dagarna planeras av kyrkorådet.

Novenabön till den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet

Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden.

Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det.

Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, och våra katolska stift här.

Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de alltmer liknar din familj.

Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet.

Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.

Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.

Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).

Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Facebookgrupp: Welome Saint Thérèse Novenan kan följas på Katolsk horisont (Gråbrödernas Youtubekanal)