KUNGÖRELSER 15 september 2019, 24:e söndagen under året.  

 1. Onsdag den 18 september firar vi den heliga mässan kl. 18.00 i Falun.

 2. Lördag den 21 september ingen Mässa i Borlänge, vi firar istället Mässa den 28 september lördag kl. 12.00.

 3. Birgittasystrarna hälsar oss alla hjärtligt välkomna för öppet hus på Birgittagården i Hosjö lördagen den 21 september kl. 10.00 - 17.00. Välkomna även den 22 september. Mer information finns på anslagstavlan. Ni är alla hjärtligt välkomna.

 4. Söndag den 22 september firar vi 25:e söndagen under året med högmässa i Falun kl. 11.00 och i Ludvika kl. 16.00.

 5. Idag har vi trosundervisning efter mässan. Jag ber er alla de som planerar ta emot konfirmationens sakrament och första heliga kommunionen att komma regelbundet på trosundervisningen i vår församling.

 6. Vi firar högmässa idag i Mora kl. 15.00.

 7. Dagens kollekt går till heliga landet.

 8. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet.

KUNGÖRELSER 8 september 2019, 23:e söndagen under året   

 1. Onsdag den 11 september firar vi den heliga mässan kl. 18.00 i Falun.

 2. Lördag den 14 september firar vi det heliga Korsets upphöjelse, fest med högmässa på Birgittagården kl. 8.00.

 3. Lördag den 14 september firar vi högmässa i Hedemora kl. 15.00.

 4. Söndag den 15 september firar vi 24:e söndagen under året med högmässa i Falun kl. 11.00 och i Mora kl. 15.00 och kollekt för det heliga landet. Efter högmässan har vi trosundervisning för barn och konfirmander.

 5. De som planerar ta emot konfirmationen och första heliga kommunionen måste vara med i trosundervisningen i vår församling.

 6. Vi firar högmässa idag i Ludvika kl. 16.00.

 7. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet.

VALLFÄRD TILL GUDSBERGA , KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG 30 MAJ

På grund av det kyliga vädret blev uppslutningen till vallfärden inte så stor i år, men ett 25-tal personer samlades till mässan, som i år fick hållas inomhus i museet. Sången klingade fint i salen och vi bad för munkarna som levt och verkat här för 500 år sedan. Efter mässan överraskade några församlingsbor genom att duka upp en buffé med diverse läckerheter. Trevlig samvaro med nya och gamla församlingsbor gjorde vallfärden mycket lyckad trots vädret.

Helgonbesök i Falun (en liten berättelse för barn)

Söndagen den 15 oktober 2018 kom lilla Teresa med sina föräldrar Louis och Zélie resande från Lisieux i Frankrike. De var på en rundtur i hela Norden och nu hade turen kommit till den Gode Herdens kyrka i Falun. Det var sent på kvällen och i kyrkporten väntade en grupp barn som strödde ut rosenblad i kyrkgången när de tågade in. I koret väntade Birgitta, Katarina, Maria Elisabeth och Kuriakose Elias Chavara. Bakom dem stod f. Raphael och fyra präster. Det var så mycket folk i kyrkan att det blev ganska trångt för dem att ta sig fram.

När välkomstgudstjänsten med mycket sång och glädje var slut beslöt Maria Elisabeth sig för att visa gästerna Falun, där hon bott som barn. De tågade iväg till Stora Kopparbergs kyrka som från början, på Birgittas tid, hette Maria Magdalena kyrka. Först gick Maria Elisabeth med lilla Teresa och Katarina, efter dem kom Birgitta och Zélie som hade mycket att delge varandra om moderskapets glädjeämnen och sorger. De hade båda fött många barn, Birgitta åtta och Zélie nio, av vilka fyra dött som små. De talade också om det lustiga i att de båda var förknippade med orter som var berömda för sina knypplade spetsar Alencon och Vadstena. Zélie var ju själv en duktig knypplerska och hade haft många anställda ute på landsbygden. En annan sak som förenade dem vara att de båda brukade hjälpa fattiga och sjuka.

Bakom dem gick Louis och Kuriakose Elias Chavara. Louis ville gärna hör Kuriakose berätta om hur han grundade CMI, Karmeliter av Maria Immakulata, och kloster för systrar i Indien. Louis hade som ung försökt att gå i kloster men han hade inte tillräckliga kunskaper i latin, så han blev inte antagen. Han utbildade sig i stället till urmakare och kunde öppna ett eget urmakeri i Alencon.

Efter besöket i Stora Kopparbergs kyrka gick de till Kristine kyrka. Maria Elisabeth berättade att det var hennes församlingskyrka när hon bodde i Falun. På den tiden fanns det, som nu, många andra kyrkor i Falun och hon bad till Gud att han skulle visa henne vilken som var den rätta kyrkan.

När de lämnade Kristine kyrka och vandrade ned över stora torget sprang lilla Teresa i förväg mot Hälsingtorget. Plötsligt ropade hon:”Titta Maria Elisabet, här har de satt upp en bild av dig! Så rart av dem”. Maria Elisabeth förklarade att det var i det kvarteret hon hade bott som barn och fick berätta att när de satt upp bilden bröt det ut en eldsvåda i huset som höll på att restaureras och konstnären fick skynda sig att hämta bilden. När huset var klart kom sedan Biskop Anders och välsignade bilden när den sattes upp igen.

Innan de återvände till den Gode Herden kyrka måste de ta en tur ut till Birgittagården i Hosjö. Maria Elisabeth fick berätta om fader Kazimir Vilnis, församlingens tidigare kyrkoherde, som lät bygga den Gode Herdens kyrka, och som gjort det möjligt för systrarna att komma till Falun och att de nu i augusti hade firat klostrets 50-års jubileum med en stor fest. I klostret möttes de av systrarna, modern från Polen och sju systrar från Indien. Efter en promenad längs stranden av Runn återvände de glada till den Gode Herdens kyrka där de bad för Sankta Katarina församling och alla människor i Dalarna.

SA

Relikmottagningen i Falun!

Lite bilder från denna stora händelse för Katolska kyrkan i Dalarna!

0Y4A0053.JPG

Br Emmanuel OCD

Föreläsning om S:ta Teresa av Jesusbarnet!

0Y4A0063.JPG

Den Heliga Mässan

Fem präster koncelebrerade; p. Raphael, p. Natan, p. Witold, p. Emmanuel och f. Peder.

0Y4A0062.JPG

Altaret

De heliga relikerna i altaret synliggjordes under relikmottagningen.

0Y4A0109.JPG

Barnen!

Flera av församlingens barn hjälpte till!

0Y4A0119.JPG

Bärarna

Relikerna efter S:ta Teresa av Jesusbarnet och hennes föräldrar förvaras i tunga kistor.

0Y4A0124.JPG

Äntligen

Så stod relikerna äntligen i Den Gode Herdens Kyrka i Falun!

0Y4A0149.JPG

Vörda

Viktigt att det finns tid för alla att visa relikerna vördnad.

Påvens uppmaning under oktober månad!

Oktober – Rosenkransens månad 

Påven uppmanar de troende att under oktober månad be rosenkransen varje dag för att Gud skall skydda kyrkan mot alla Satans angrepp i denna turbulenta tid. Påven ber oss att efter rosenkransen tillägga följande två böner, en till Jungfru Maria, kyrkans moder, och en till ärkeängeln Mikael: 

”Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta”. 

Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, heliga Guds moder. 

Ringakta inte de böner som vi ber när vi är nödställda, 

utan befria oss alltid från alla faror, 

du ärorika och välsignade Jungfru. 

(Sub tuum praesidium Oremus 7:e upplagan 2014 sid 394-395 och Cecilia 4:e upplagan 2013 nr 100) 

“Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio; contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium. Imperet illi Deus, súpplices deprecámur, tuque, Prínceps milítiae caeléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”. 

Helige ärkeängel Mikael, 

försvara oss i striden, 

var oss ett värn mot Satans ondska och försåt. 

”Må Herren näpsa honom”, 

så ber vi ödmjukt. 

Och du, furste över de himmelska härskarorna, 

störta du med Guds kraft ner djävulen i helvetet 

med de övriga andar, 

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen. 

(Påven Leo XIII:s bön i översättning av f. Anders Piltz) 

Reliknovena September 2018

Reliknovena September 2018

Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) fredag kvдll den 28 september.

Inför denna nåd vill vi förbereda oss i hela Norden med en nio månaders novena.

Texten är förberedd av systrarna i Glumslöv. Varje månad kommer en ny text från helgonets självbiografi eller brev att presenteras som underlag för meditation den månaden.

STIFTSVALLFÄRD 25 AUGUSTI

Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan.

Ni som vill följa med på vallfärden kan skriva era namn på listan på anslagstavlan i vapenhuset och bekräfta er anmälan genom betalning av halva avgiften innan den 30 juni. 150 kr för plats i bussen, men för barn och ungdomar är det gratis.  

Vallfärdens tema är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30).

Temat är det andra i en serie av tre (2017-2019) där påven ber de unga att minnas det som varit, vara frimodiga i nuet, ha hopp och vara ett hopp inför framtiden. Dessa tre teman har en mariansk grundton och ger en bild av de ungas vandring inspirerad av de tre dygderna tro, hopp och kärlek.

RELIKER I FALUN 14-16 OKTOBER

Reliker av Heliga Thérèse av Jesusbarnet och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) söndagen den 30 september.

Relikerna kommer att vara i Falun 14 oktober 19.30 till 16 oktober

I Sverige är det endast Domkyrkan, Jönköping, Glumslöv, Göteborg, Vadstena, Falun, Umeå, Luleå och Lannavaara som kommer att besökas. Vi får känna oss särskilt utvalda!Särskilt program för dagarna planeras av kyrkorådet.

Novenabön till den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet

Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden.

Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det.

Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, och våra katolska stift här.

Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de alltmer liknar din familj.

Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet.

Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.

Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.

Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).

Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Facebookgrupp: Welome Saint Thérèse Novenan kan följas på Katolsk horisont (Gråbrödernas Youtubekanal)