Påvens uppmaning under oktober månad!

Oktober – Rosenkransens månad 

Påven uppmanar de troende att under oktober månad be rosenkransen varje dag för att Gud skall skydda kyrkan mot alla Satans angrepp i denna turbulenta tid. Påven ber oss att efter rosenkransen tillägga följande två böner, en till Jungfru Maria, kyrkans moder, och en till ärkeängeln Mikael: 

”Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta”. 

Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, heliga Guds moder. 

Ringakta inte de böner som vi ber när vi är nödställda, 

utan befria oss alltid från alla faror, 

du ärorika och välsignade Jungfru. 

(Sub tuum praesidium Oremus 7:e upplagan 2014 sid 394-395 och Cecilia 4:e upplagan 2013 nr 100) 

“Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio; contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium. Imperet illi Deus, súpplices deprecámur, tuque, Prínceps milítiae caeléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”. 

Helige ärkeängel Mikael, 

försvara oss i striden, 

var oss ett värn mot Satans ondska och försåt. 

”Må Herren näpsa honom”, 

så ber vi ödmjukt. 

Och du, furste över de himmelska härskarorna, 

störta du med Guds kraft ner djävulen i helvetet 

med de övriga andar, 

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen. 

(Påven Leo XIII:s bön i översättning av f. Anders Piltz)