Relikmottagningen i Falun!

Lite bilder från denna stora händelse för Katolska kyrkan i Dalarna!

0Y4A0053.JPG

Br Emmanuel OCD

Föreläsning om S:ta Teresa av Jesusbarnet!

0Y4A0063.JPG

Den Heliga Mässan

Fem präster koncelebrerade; p. Raphael, p. Natan, p. Witold, p. Emmanuel och f. Peder.

0Y4A0062.JPG

Altaret

De heliga relikerna i altaret synliggjordes under relikmottagningen.

0Y4A0109.JPG

Barnen!

Flera av församlingens barn hjälpte till!

0Y4A0119.JPG

Bärarna

Relikerna efter S:ta Teresa av Jesusbarnet och hennes föräldrar förvaras i tunga kistor.

0Y4A0124.JPG

Äntligen

Så stod relikerna äntligen i Den Gode Herdens Kyrka i Falun!

0Y4A0149.JPG

Vörda

Viktigt att det finns tid för alla att visa relikerna vördnad.